Opłaty

Informujemy, że opłaty za obiady dokonuje się do 7 dnia każdego miesiąca na konto firmy Symfonia Smaku:

ING Bank Śląski 53 1050 1953 1000 0090 9098 3165
w tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Opłata za obiady:

WRZESIEŃ

21 dni x 8 zł = 168 zł (klasy 1-3)

19 dni x 8 zł = 152 zł (klasy 4-8)

PAŹDZIERNIK

19 dni x 8zł = 152 zł

LISTOPAD

19 dni x 8zł = 152 zł

GRUDZIEŃ

16 dni x 8 zł = 128 zł

STYCZEŃ

19 dni x 8 zł = 152 zł

LUTY

10 dni x 8 zł = 80 zł

MARZEC

20 dni x 8 zł = 160 zł

KWIECIEŃ

17 dni x 8 zł = 136 zł

MAJ

19 dni x 8 zł = 152 zł

CZERWIEC

15 dni x 8zł = 120 zł