Opłaty

Informujemy, że opłaty za obiady dokonuje się do 7 dnia każdego miesiąca na konto firmy Symfonia Smaku:

ING Bank Śląski 53 1050 1953 1000 0090 9098 3165
w tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Opłata za obiady:

WRZESIEŃ

21 dni x 8 zł = 168 zł (klasy 1-3)

19 dni x 8 zł = 152 zł (klasy 4-8)

PAŹDZIERNIK

19 dni x 8zł = 152 zł

LISTOPAD

19 dni x 8zł = 152 zł

GRUDZIEŃ

13 dni x 8 zł = 104 zł

STYCZEŃ

15 dni x 8 zł = 120 zł

LUTY

Klasy 1-4: 10 dni x 8 zł = 80 zł

Klasy 5-8: 1 dzień x 8zł = 8zł

MARZEC

23 dni x 8 zł = 184 zł

KWIECIEŃ

17 dni x 8 zł = 136 zł

MAJ

17 dni x 8 zł = 136 zł

CZERWIEC

15 dni x 8zł = 120 zł