Opłaty

Informujemy, że opłaty za obiady dokonuje się do 7 dnia każdego miesiąca na konto firmy Symfonia Smaku:

ING Bank Śląski 53 1050 1953 1000 0090 9098 3165
w tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Opłata za obiady we wrześniu wynosi:

21 dni x 8 zł = 168 zł (klasy 1-3)

19 dni x 8 zł = 152 zł (klasy 4-8)