Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, którego celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Rozwija umiejętność otwartego porozumiewania się w rodzinie oraz przyczynia do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Uczy budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.