ODEZWA DO RODZICÓW

Czytanie to najpiękniejsza zabawa,  jaką ludzkość sobie wymyśliła.

Wisława Szymborska

Szanowni Rodzice naszych Uczniów!  

Błyskawiczny rozwój  technologiczny wciąż zmienia realia naszego życia, wprowadzając nowe trendy i mody. A jednak marzenia i zadania Was, Rodziców, pozostały niezmienne. Staracie się dać dzieciom wszystko, co najlepsze. Wybieracie dla swych pociech przyjazne przedszkole, najlepszą szkołę, posyłacie na dodatkowe zajęcia. Wszak zadaniem rodziców jest rozwinąć potencjał dziecka, stworzyć mu warunki do poszerzania wiedzy
o świecie, do aktywności i twórczości,

Drodzy Państwo, cieszymy się niezmiernie, że większość z Was przykłada ogromną wagę do czytelnictwa i stara się wyrabiać w swoich pociechach nawyk obcowania ze słowem pisanym. Lista zalet czytania jest długa; nie tylko rozwija zdolności językowe i rozbudowuje słownictwo, ale także uczy samodzielnego myślenia i koncentracji, doskonali pamięć, uskrzydla wyobraźnię. Czytanie dotyka fantazji, uczuć, relacji międzyludzkich, dlatego
z powodzeniem stanowić może swoiste antidotum na toksyczną rzeczywistość,  wzmacniać psychikę i poczucie własnej wartości dziecka, przezwyciężać samotność, pocieszać
w smutku.

Dzięki książkom możemy wzmacniać więź między pokoleniami, kształtować system wartości dziecka, modelować u niego właściwe postawy i zachowania, czyli wrażliwość moralną.

W tym roku szkolnym nasza biblioteka szkolna wzbogaciła się o kilkaset wartościowych pozycji z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Lista tytułów zaopiniowana przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski powstała w oparciu o wyniki ankiety badającej preferencje czytelnicze uczniów naszej szkoły, wyniki ogólnopolskich wyborów książek (zorganizowanych przez redakcję czasopisma „Biblioteka w Szkole”) oraz konsultacje
z pracownikami biblioteki miejskiej. Wszystkie zakupione książki cieszyły się popularnością naszych czytelników, o czym świadczy liczba ich wypożyczeń.

Gorąco namawiamy Państwa do podtrzymywania pasji czytelniczych Waszych dzieci. Mamy nadzieję, że pod choinkami w Państwa domach nie zabraknie wspaniałych, mądrych książek, które umilą zarówno świąteczny, jak  i zwykły czas.