W roku szkolmnym 2020/21 nasza szkoła przystąpiła do projektu – „Aktywna tablica”.

Celem projektu jest realizacja zadań współczesnej szkoły takich jak:

  • rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej,
  • przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym,
  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu,
  • dążenie do unowocześniania szkoły na miarę XXI wieku.