Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

  Rodzaj zajęć  Prowadzący  Liczba godzin w tygodniu    Dzień tygodnia/ godzina 
Zajęcia dodatkowe z języka polskiego kl. 7-8p. A. Chamera1Poniedziałek 17.00-17.45 
Zajęcia dodatkowe z języka polskiego kl.8
przygotowanie do egzaminu
p. A. Chamera1Środa 16.00-16.45 
Zajęcia dodatkowe z języka polskiego kl. 5-6 p. A Chamera1Poniedziałek 16.00-16.45 
Koło dziennikarskie 4-8p. K. Sarzyńska2Wtorek 16.00-17.30 
Zajęcia dodatkowe z matematyki kl.7- 8p. A. Krupa1Wtorek 16.30-17.15 
Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. 8 przygotowanie do egzaminup. E. Zuba1Czwartek 17.00-17.45 
Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. 5-6 p. E. Zuba1Wtorek 15.00-15.45 
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. 7-8p. M. Osypiuk1Czartek 18.00-18.45 
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. 8 przygotowanie do egzaminup. B. Gilewska1Wtorek 18.00-18.45 
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. 5-6 p. M. Eciak-Rusek1Środa 15.00-15.45   
Zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego kl. 7-8p. Ł. Malawka1Środa 16.45-17.30 
Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego kl. 7-8p. A. Kulik1Piątek 16.00-16.45 
Zajęcia dodatkowe z historii kl. 5-8p. M. Szucka1Wtorek 17.00-17.45 
Koło regionalne kl. 4-8 rozwijające zainteresowaniap. M. Szucka1Poniedziałek 17.00-18.00 
Zajęcia dodatkowe z fizyki kl. 7-8  p. B. Pikul1Środa 17.30-18.15 
Koło przyrodnicze kl. 4p. B. Pikul1Wtorek 16.00-16.45 
Zajęcia dodatkowe z geografii kl. 7-8 p. K. Gryszko1Poniedziałek 16.15-17.00 
Zajęcia dodatkowe z biologii kl. 7-8 p. S. Golec-Ścioch1Czwartek 16.30-17.15 
Zajęcia dodatkowe z chemii kl. 7 p. M. Lasota-Czubińska1Wtorek 18.00-18.45 
Koło religijne kl. 4-8ks. R. Machłajewski SAC  1  
ABC programowania kl. 1-4  p. L. Prokopiak16Według oddzielnego harmonogramu 
Zajęcia matematyczne Same plusy kl. 1-3p. A. Baran8Według oddzielnego harmonogramu 
Koło teatralne Klasy 1-8  p. E. Samborska-Popiołek2Według oddzielnego harmonogramu 
Szachy 1-3p. E. Samborska-Popiołek6Według oddzielnego harmonogramu 
Szachy 4-8p. L. Prokopiak1Wtorek 17.00-17.45 
Chór kl. 1-8  p. A. Kozak1Według oddzielnego harmonogramu