Celem programu rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, w tym optymistycznego spojrzenie na świat oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami.