Inwestycje w Oświacie” to program mający na celu wspieranie systemu oświaty w zakresie dostosowania infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Ze środków, udzielonej przez Ministra Edukacji i Nauki dotacji celowej, przeprowadzono szereg prac remontowych, w ramach których wyremontowano pracownie lekcyjne, sale gimnastyczne oraz korytarze. Celem remontu były nie tylko względy wizualne, ale również podniesienie bezpieczeństwa.