W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie eTwinning, w którym współpracujemy ze szkołą College Vauban w Belfort, we Francji. 

Na platformie eTwinning został utworzony projekt „Me and my city” skierowany do chętnych uczniów klas 6-8. Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych i językowych, wymianę informacji między uczniami o sobie, swoich zainteresowaniach oraz swoim mieście.

Pierwszym etapem projektu było przygotowanie i przesłanie kartek z pozdrowieniami na platformie TwinSpace.

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem filmików, w których zarówno nasi uczniowie jak i uczniowie z Francji przedstawią siebie i swoje zainteresowania.