Kalendarz pracy Szkoły

Skrócony kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 • 04.09.2023 – rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • 23.12-31.12.2023 – zimowa przerwa świąteczna
 • 29.01-11.02.2024 – ferie zimowe
 • 14-16.02.2024 – rekolekcje wielkopostne
 • 28.03-02.04.2024  – wiosenna przerwa świąteczna
 • 14-16.05.2024 egzamin ósmoklasisty
 • 21.06.2024 – zakończenie roku szkolnego 2023/2024
 • 24.06-28.06.2024  – tydzień gotowości szkolnej
 • 22.06.2024-31.08.2024 – ferie letnie
 • 26-31.08.2024 – tydzień gotowości szkolnej

Dni dyrektorskie

 • 2-3.11.2023 – czwartek, piątek
 • 2.01.2024 – wtorek
 • 2.05.2024 – czwartek
 • 14-16.05.2024 – wtorek, środa, czwartek (egzamin ósmoklasisty)
 • 31.05.2024 – piątek

Zebrania z Rodzicami uczniów klas 1-3

 • 7.09. 2023, godzina 17.30

 • 16.11.2023, godzina 17.00

 • 18.01.2024, godzina 17.00

 • 14.03.2024, godzina 17.00

 • 23.05.2024, godzina 17.30

Zebrania z Rodzicami uczniów klas 4-8

 • 21.09.2023, godzina 17.00

 • 23.11.2023, godzina 17.00

 • 25.01.2024, godzina 18.00

 • 21.03.2024, godzina 18.00

 • 9.05.2024, godzina 17.00

Konsultacje dla Rodziców w godzinach 17.00-18.00

19.10.2023, 14.12.2023, 22.02.2024, 18.04.2024, 06.06.2024