Rada Rodziców

W roku szkolnym 2023/2024 na fundusz Rady Rodziców wpłacamy następujące składki miesięczne:

Składka za jedno dziecko wynosi 100 złotych miesięcznie, zaś w przypadku rodzeństwa, uczęszczającego wspólnie do Szkoły:

  • składka za dwoje dzieci wynosi 150 złotych miesięcznie,
  • składka za troje i więcej dzieci wynosi 180 złotych miesięcznie

O wpłaty prosimy do 10 dnia każdego miesiąca (przez 10 miesięcy w roku, od września do czerwca) na rachunek:

54 1020 3176 0000 5302 0241 7301

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę klasy (np. Jan Kowalski 4a).

W przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziny, na początku roku szkolnego, należy wystąpić o zwolnienie z opłat na rzecz Rady Rodziców (np. drogą mailową na adres: rada@sp-pallotti.pl), co z kolei w przyszłości umożliwi danej klasie skorzystanie ze wsparcia z funduszu Rady Rodziców.

Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego to publiczna szkoła niesamorządowa, która nie ma zapewnionego przez samorząd gminy pełnego dofinansowania do bieżącej działalności. Dlatego też między innymi od nas rodziców zależy, w jakich warunkach będą się uczyły nasze dzieci. Rada Rodziców stara się pozyskiwać środki finansowe na funkcjonowanie szkoły.

Szczegółowa informacja została rozesłana przez Dziennik Vulcan, jeśli do kogoś nie została dostarczona taka wiadomość, prosimy o informację.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom, którzy ze zrozumieniem przyjęli na siebie obowiązek współtworzenia funduszu Rady, który służy zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań wszystkich naszych dzieci.

Wszystkim uczniom i Rodzicom życzymy dobrego zdrowia i sukcesów w nauce!!!

Z wyrazami szacunku
Członkowie Rady Rodziców
przy publicznej Szkole Podstawowej
im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie


Korespondencję prosimy kierować na adres e-mail:
rada@sp-pallotti.pl