Mediacja to dobrowolne, poufne postępowanie w sytuacjach konfliktu uczniów, dzięki któremu możliwe jest zawarcie porozumienia. Są prowadzone między stronami określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora. Celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego zakończenia sporu, znalezienie takiego rozwiązania, które będzie w pełni satysfakcjonować strony konfliktu.