Dyrekcja
Dyrektor: ks. dr Andrzej Zelek SAC


Zastępca dyrektora:

p. Iwona Bryła

p. Ewelina Kijak