Dyrektor:
ks. Andrzej Zelek SAC

Zastępca dyrektora:
p. Iwona Bryła – urlop
p. Ewelina Kijak
p. Agnieszka Chamera