Konkursy przedmiotoweRegulamin konkursów przedmiotowych znajduje się na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty:

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11485 

Wszystkich zainteresowanych uczniów zachęcamy do uczestnictwa.