14 września 2022 r. w naszej Szkole miały miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród 32 kandydatów z klas 4-8 najwięcej głosów zdobyli: Klara Dyczewska z klasy 7A (przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego), Kinga Partyka z klasy 8A (zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego), Oliwia Demczuk z klasy 5A, Piotr Gontarz z klasy 8B, Antoni Kossakowski z klasy 6B, Amelia Kowalska z klasy 8B, Franciszek Mantaj z klasy 4B oraz Mikołaj Marczak z klasy 8B. Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz życzymy kreatywności i pełnego zaangażowania w działania na rzecz Szkoły.

Bardzo dziękujemy Komisji Wyborczej w składzie: Monika Bloch, Karol Matlakowski oraz Maja Sawczuk za zaangażowanie oraz wzorowe wywiązanie się ze swoich obowiązków, a także Matyldzie Wełnie za wykonanie zdjęć.

Dziękujemy również wszystkim naszym uczniom, którzy wzięli udział w wyborach i bardzo poważnie podeszli do tej jakże ważnej dla naszej szkolnej społeczności sprawy.