15 września uczniowie klasy 6B wzięli udział w Lubelskim Festiwalu Nauki. Na zajęciach „Wysokie ciśnienie w utrwalaniu żywności” prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym dowiedzieli się, czym jest liofilizacja, a także poszerzyli swoją wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania oraz jego wpływu na zdrowie człowieka. Następnie uczniowie udali się na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w ramach warsztatów o efektywnej komunikacji poznali model kwadratu komunikacyjnego von Thuna. Nie tylko poznali bariery utrudniające skuteczną komunikację, ale również porozmawiali o ukrytych przekazach i emocjach, które niosą ze sobą nawet najbardziej błahe komunikaty. Na zakończenie uczniowie uczestniczyli w lekcji „Specyficzne cechy budowy ptaków” obrazującej różnice w budowie układu kostnego ptaków i ssaków.