Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły
|w dniu 3.07.2024 r. (środa) w godzinach 9:00 do 14:00.

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście. Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście,
zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba.

Osoba upoważniona powinna posiadać upoważnienie przekazane przez rodzica ucznia oraz dowód osobisty.