Od 13 listopada 2023 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
na rok szkolny 2024/2025.

Regulamin rekrutacji dla klas pierwszych

Zasady dostarczania dokumentów w procesie rekrutacji

Informujemy także, że istnieje możliwość złożenia podania o przyjęcie
do klas wyższych niż klasa pierwsza.
Podania te zostaną rozpatrzone w przypadku dysponowania przez Szkołę
wolnym miejscem w danej klasie.

Formularz przeniesienia

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce REKRUTACJA
oraz w sekretariacie Szkoły: tel. 81 533 82 05 lub
508 288 854.