W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych odbył się Szkolny Orszak Wszystkich Świętych. Dzieci z klas 1-3 przebrały się w stroje nawiązujące do postaci świętych i błogosławionych patronów. Uczniowie, odwiedzając koleżanki i kolegów z innych klas, snuli opowieści zaczerpnięte z życiorysów prezentowanych postaci, zadawali dotyczące ich zagadki, których rozwiązaniu pomagały przyniesione atrybuty. W ten sposób przygotowywaliśmy się do radosnej uroczystości Wszystkich Świętych.