W klasach 1-3 Ksiądz Dyrektor Andrzej Zelek SAC poświęcił szkolne przybory i podręczniki. Uczniowie i wychowawczynie klas modlili się o dary Ducha Świętego na nowy rok szkolny.