Na czas Wielkiego Postu, czyli okresu przygotowującego do świąt Wielkanocy, Kościół wskazuje trzy pomoce w drodze do nawrócenia: modlitwę, post i jałmużnę. Nasza szkoła, chcąc pomóc uczniom w dobrym przeżyciu tego czasu, proponuje nabożeństwa drogi krzyżowej, gorzkich żali, modlitwę Anioł Pański oraz oczywiście Eucharystię. Dziękujemy za wspólne przygotowania i świadectwo wiary.