Klasa 1B wybrała się do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie wybrane ekspozycje zyskały już wielkanocny wystrój. We dworze z Żyrzyna, plebanii z Żeszczynki, chałupie z Żukowa czy Bukowej zobaczyliśmy przygotowane święconki oraz stoły nakryte do uroczystego śniadania. W wiejskich chałupach znalazły się palmy wielkanocne, domowe ołtarzyki przystrojono kolorowymi kwiatami z bibuły, zawisły także pająki. Te wszystkie elementy nadawały wnętrzom uroczystego charakteru, a nam pozwoliły zasmakować podniosłej atmosfery najważniejszych świąt chrześcijańskich. 

Podczas lekcji edukacyjnej uczniowie poznali tradycje oraz zwyczaje świąteczne z dawnych czasów. Wycieczka okazała się doskonałym wprowadzeniem w czas wielkanocnych przygotowań.