Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 została zakończona.

Informacje na temat rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 zostaną opublikowane
w listopadzie 2023 r.

Formularz do klasy pierwszej

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Zasady dostarczania dokumentów w procesie rekrutacji

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia podania o przyjęcie
do klas wyższych niż klasa pierwsza.

Formularz przeniesienia

Podania te zostaną rozpatrzone w przypadku dysponowania przez Szkołę wolnym miejscem w danej klasie.

Szczegółowe informacje znajdują się w sekretariacie Szkoły: tel. 81 533 82 05 lub 508 288 854.