Od 14 listopada 2022 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
na rok szkolny 2023/2024.

Formularz do klasy pierwszej

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Zasady dostarczania dokumentów w procesie rekrutacji

Informujemy także, że istnieje możliwość złożenia podania o przyjęcie
do klas wyższych niż klasa pierwsza.

Formularz przeniesienia

Podania te zostaną rozpatrzone w przypadku dysponowania przez Szkołę wolnym miejscem w danej klasie.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce REKRUTACJA
oraz w sekretariacie Szkoły: tel. 81 533 82 05 lub 508 288 854.