Warunkiem utworzenia oddziału jest zgłoszenie się 24 kandydatów.

 Poinformowanie rodziców kandydatów o utworzeniu klasy 7B w roku szkolnym 2022/2023 nastąpi 13 maja 2022 r.

 Wymagane dokumenty:

Uzupełniony elektronicznie formularz należy pobrać, wydrukować, a następnie własnoręcznie podpisać i dostarczyć do Szkoły.

  • Świadectwo ukończenia klasy piątej.
  • Wykaz ocen uzyskanych na zakończenie I semestru VI klasy szkoły podstawowej potwierdzony pieczęcią danej szkoły (do 12 maja 2022 r.).
  • Świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej oraz karta zdrowia (do 30 czerwca 2022 r.).

 Decydujący wpływ na przyjęcie ucznia
do Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie
będą miały dotychczasowe wyniki kandydata w nauce.

 Więcej informacji w sekretariacie szkoły:
tel. 81 533 82 05