Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy Kodeksu wykroczeń zaostrzające kary za kierowanie rowerem bez uprawnień przez osoby nieletnie.

Nasza szkoła umożliwia uczniom podejście do egzaminu i uzyskanie karty rowerowej.
Osoby zainteresowane kontaktują się w tej sprawie z p. L. Prokopiakiem.