Tradycyjnie na początku Wielkiego Postu cała społeczność naszej Szkoły uczestniczyła w rekolekcjach (2-4 marca). W tym roku poprowadził je ks. Maciej Czaczyk, kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, piosenkarz i gitarzysta, laureat II edycji programu „Must Be theMusic. Tylko muzyka” wraz z siostrami ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego: s. Teresą Szałkowską i s. Christiną Hemens. Był to błogosławiony czas doświadczania bożej miłości, aktualności wiary i bliskości Boga i bliźniego. Każda z grup miała swoją indywidualną naukę przedstawianą w dramach i okraszoną pięknym śpiewem. Był też czas ciszy w adoracji Najświętszego Sakramentu jak i możliwość pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem w sakramencie pokuty i pojednania. Wdzięczni Panu Bogu jak i ks. Maciejowi wraz z siostrami mamy dobry start w czas nawrócenia i pokuty.