Mając na uwadze różne sfery rozwoju, bezpieczeństwo oraz zdrowie uczniów członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali różnego rodzaju propozycje działań. Następnie uczniowie udali się na spotkanie Księdzem Dyrektorem w czasie, którego przedstawili swoje pomysły, a także otrzymali wiele niezwykle cennych wskazówek oraz rad, za które z całego serca dziękujemy.