Pierwsze dni w szkole uczniów klasy 1b upłynęły na poznawaniu siebie, wspólnej nauce, spacerach i zabawie. Wykonaliśmy nasze pierwsze prace plastyczne
pt. ,,Pożegnanie lata”. Utrwalaliśmy umiejętności zdobyte w zerówce i pełni zapału oraz uśmiechu wkraczamy w szeregi naszej szkoły.
Życzymy Wszystkim udanego roku szkolnego!