19 września 2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas siódmych, którzy wybrali trzech swoich przedstawicieli: Nikodema Wełnę z klasy 7A, Jana Chowańca z klasy 7C oraz Gabrielę Osińską z klasy 7B. Serdecznie gratulujemy Nikodemowi, Jankowi oraz Gabrysi i życzymy wiele entuzjazmu podczas podejmowanych działań i reprezentowania społeczności szkolnej.

Fotorelacja…