W dniu 4 października 2018 roku swoją działalność rozpoczęła PALLOTYŃSKA FUNDACJA „DO MĄDROŚCI” mająca swoją siedzibę przy al. Warszawskiej 31, 20-803 Lublin, NIP 712-337-51-90, REGON 381409076.

Jej celem jest:

 •  wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność Fundacji można wesprzeć:

 • przekazując 1% podatku:
  numer KRS: 0000309499
  cel szczegółowy: PALLOTYŃSKA FUNDACJA „DO MĄDROŚCI”
 • dokonując wpłaty darowizny:
  PALLOTYŃSKA FUNDACJA „DO MĄDROŚCI” al. Warszawska 31, 20-803 Lublin
  Bank Pekao S.A. 62 1240 5497 1111 0010 8577 2392

Przypominamy, że przekazaną darowiznę można odliczyć od dochodu w ramach limitu 6% dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym PIT.