5 czerwca klasa 6B realizowała projekt historyczny ,,Złoty Lublin”, który był podsumowaniem zdobytej na lekcjach wiedzy. Uczniowie wcielili się w role przewodników i opowiadali o Lublinie okresu jagiellońskiego. Odwiedzili Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Trójcy, związany z reformacją i protestantyzmem, plac Litewski i pomnik Unii Lubelskiej. W pałacu Lubomirskich odnaleźli cechy klasycystyczne, poznali historię klasztoru o. Dominikanów i jego związki z unią lubelską. Zatrzymali się również przy Trybunale Koronnym. Zwieńczeniem całego projektu była lekcja w Kaplicy Zamkowej i przed obrazem Jana Matejki ,,Unia Lubelska”. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą układając puzzle na wzór obrazu mistrza Jana. Najlepiej poznajemy historię, kiedy można ją odnaleźć w konkretnych miejscach, a w Lublinie jest takich bardzo dużo. Zapraszamy do fotorelacji.