18 marca w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie odbył się IX Międzyszkolny Konkurs „Młody Pianista”, którego mottem było w tym roku „Dźwiękiem pisane cztery pory roku”. W rywalizacji najmłodszej grupy pianistów tytuł laureatów zdobyli uczniowie klasy 2A: I miejsce – Iga Waryszak, II miejsce – Gabriel Kryński oraz III miejsce – Justyna Zwijacz (wszyscy są obecnie uczniami 1 klasy sekcji fortepianu w Szkole I stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie). Gratulujemy!