14 lutego klasy 7A i 7B uczestniczyły w spotkaniu „Adwokaci rozjaśniają prawo. Aspekty prawne stalkingu i hejtu” prowadzonym przez adwokat p. Mariolą Szczęśniak. Pani mecenas przedstawiła różnice pomiędzy stalkingiem i hejtem, omówiła prawne konsekwencje ich stosowania. Przywoływała przykłady ze swojej pracy zawodowej. Przybliżyła także uczniom zawód prawnika.