Podczas zajęć o pochodzeniu i rodzinie dzieci z klasy 2B wykonały drzewa genealogiczne.

Wcześniej zebrały wiele ciekawych informacji o swoich korzeniach i poznały przodków.

Uczniowie prezentowali prace przed rówieśnikami. Drzewa genealogiczne zostały wyeksponowane w sali lekcyjnej.