Przeżywamy w Kościele tydzień misyjny. Z tej okazji klasy siódme odwiedziły siostry misjonarki ze zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki. Mieliśmy okazję poznać siostrę Anafridę z Tanzanii i siostrę Lucy z Ugandy, które przedstawiły nam informację o charyzmatach i działalności zgromadzenia. Najciekawszą częścią spotkania była historia powołania siostry Anafridy. Z wielkim przejęciem opowiadała, jak trudno było jej opuścić dom rodzinny i podjąć decyzję wstąpienia do zakonu, gdzie przez lata zmagała się z przewlekłą chorobą kolan. Wiara i miłość do Boga pomogły jej ciągle iść naprzód i nie zrezygnować z drogi powołania.

Spotkaniu towarzyszyła muzyka, śpiew, taniec oraz przekąski, a wszystko w klimacie afrykańskim.