27 października klasy 5-8 uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych „Cyberprzemoc” prowadzonych przez funkcjonariuszki Straży Miejskiej Miasta Lublin. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, co skłania osoby do stosowania przemocy w internecie oraz jakie są jej formy. Zostały omówione skutki psychiczne występujące u poszkodowanych. Prowadzące udzieliły wskazówek, w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać z sieci, by nie narażać się na działania przestępców.