19 października 2023 r. w godz. od 17.00 do 18.00 odbędą się konsultacje dla Rodziców uczniów

Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.

Harmonogram spotkań:

sala nr 10 – p. S. Golec-Ścioch

sala nr 12 – p. M. Eciak-Rusek

sala nr 14 – p. E. Kijak

sala nr 20 – p. B. Grodzińska, p. E. Wysocka

sala nr 21 – p. M. Bubicz, p. E. Reszka

sala nr 24 – p. B. Pikul

sala nr 25 – p. B. Gilewska

sala nr 30 – p. K. Sarzyńska

sala nr 31 – p. M. Piłat

sala nr 34 – p. E. Samborska-Popiołek

sala nr 40 – p. E. Zuba

sala nr 44 – p. A. Chamera

Na konsultacjach nieobecne będą: p. A. Baran, p. I. Bryła oraz p. M. Szucka.

Konsultacje z pozostałymi nauczycielami odbywają się w pokoju nauczycielskim.