Dzień Anioła Stróża jest doskonałą okazją ku temu, by przypomnieć sobie o działaniu boskiego posłannika. Aniołowie, choć niewidoczni, są zawsze blisko ludzi. Wspierają w potrzebie, dodają sił, by pokonać przeciwności losu, napełniają serce nadzieją i miłością. W tym dniu podziękowaliśmy swoim niewidzialnym opiekunom za dotychczasową troskę i ochronę od złego oraz prosiliśmy o dalsze wstawiennictwo u Boga. Nasi uczniowie samodzielnie przygotowali wystawę prac pt. „Mój Anioł Stróż”.