Nasi ósmoklasiści już po raz kolejny stanęli na wysokości zadania 
i uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminu, 
plasujące się w najwyższym – dziewiątym staninie.

 SzkołaWojewództwoKraj
Język polski81%67%66%
Matematyka82%53%53%
Język angielski90%66%66%

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom oraz ich nauczycielom!