5 kwietnia klasy 7A i 7B brały udział w nietypowej lekcji języka polskiego „Śladami Jana Kochanowskiego”. We wspólnej wyprawie do Czarnolasu uczniom towarzyszyli wychowawcy i nauczyciele: p. Ewelina Kijak, p. Sylwia Golec-Ścioch, p. Katarzyna Sarzyńska i p. Agnieszka Chamera.

Uczniowie uczestniczyli w grze terenowej „Miłość i twórczość”. Questing był okazją do poszukiwania w Czarnolesie śladów życia i twórczości Jana Kochanowskiego. W programie wycieczki nie mogło zabraknąć również edukacji interaktywnej. Natomiast w Zwoleniu zwiedziliśmy Muzeum Regionalne oraz kaplicę z nekropolią rodziny Kochanowskich.