W czasie adwentu biblioteka szkolna zaprosiła wszystkich uczniów do uczestnictwa w konkursie „Literacki Kalendarz Adwentowy„.

          Codziennie po dużej przerwie o godz. 12.20 na bibliotecznej tablicy ogłoszeń pojawiały się trzy konkursowe pytania dnia adwentowego. Każde pytanie skierowane było do konkretnej kategorii odbiorców:

*     klas I-III

**   klas IV-V

*** klas VII-VII

Wszystkie pytania konkursowe odnosiły się do motywów i wątków świątecznych w książkach wyeksponowanych na specjalnym regale.

          Codziennie liczni uczestnicy skrupulatnie kartkowali stosowną literaturę, wypisywali odpowiedzi, a podczas dużej przerwy o godz. 12.20  w skupieniu wysłuchiwali odpowiednich fragmentów książek, po czym następował moment kluczowy – losowanie spośród wszystkich, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi, kilkunastu szczęśliwców, których spotkać miała słodka nagroda. Ogromne emocje towarzyszyły też losowaniu nagrody dnia, a w piątki – nagrody tygodnia adwentowego – efektownej ozdoby choinkowej.

Wszyscy starali się odgadnąć brzmienie hasła ukrytego w kalendarzu adwentowym, a ujawnianego stopniowo, sylaba za sylabą, dzień za dniem. Wiele osób mierzyło się z zagadką, ale jako pierwsza rozszyfrowała ją Tosia Paluch, zaś główną nagrodę w postaci bombki przedstawiającej Świętego Mikołaja czytającego książkę wylosowała Ola Tatarczak. Inspirację dla hasła stanowił fragment wiersza Williama Blake’a:

„Gdzie dobroć, miłość, litość, pokój,

Tam Bóg ma swe mieszkanie.”

       i wszystkim je niniejszym dedykujemy.