8 grudnia sala klasy 1A zamieniła się w laboratorium. Dzieci pod okiem wychowawczyni prowadziły doświadczenia związane z parowaniem i skraplaniem wody. Na ich podstawie uczniowie wyciągali wnioski oraz omówili stany skupienia wody. Przy okazji porozmawiali także o obiegu wody w przyrodzie. To była bardzo ciekawa i pouczająca lekcja.