15 grudnia 2022 r. w godz. od 17.00 do 18.00 odbędą się konsultacje dla Rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.

Harmonogram spotkań:

sala nr 10 – p. E. Reszka
sala nr 12 – p. M. Eciak-Rusek
sala nr 14 – p. K. Sarzyńska
sala nr 20 – p. B. Grodzińska – spotkanie z rodzicami
sala nr 21 – p. M. Bubicz
sala nr 24 – p. B. Pikul
sala nr 25 – p. B. Gilewska
sala nr 30 – p. A. Baran
sala nr 31 – p. M. Osypiuk
sala nr 34 – p. E. Samborska-Popiołek
sala nr 40 – p. E. Zuba
sala nr 44 – p. A. Chamera


Konsultacje z pozostałymi nauczycielami odbywają się
w pokoju nauczycielskim.

Na konsultacjach nieobecni będą: p. S. Golec-Ścioch,
 p. E. Wolanin, p. M. Szucka, p. A. Kruk-Chara, p. A. Stępień, ks. R. Machłajewski SAC, p. E. Wysocka.