7 października podczas uroczystej Mszy świętej uczniowie klasy 1A, 1B i 7B złożyli ślubowanie na sztandar Szkoły. Tym samym uczynili zadość tradycji i stali się pełnoprawnymi członkami wspólnoty Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie. Świadkami tego ważnego i niezwykłego wydarzenia byli pozostali uczniowie, nauczyciele, wychowawcy i rodzice.