Uczniowie klasy 3A i 3B brali udział w warsztatach z udziałem twórców ludowych zorganizowanych przez Muzeum Wsi Lubelskiej  „Śladami ginących zawodów”.