30 września p. Sylwia Kuc, Zastępca Naczelnika Oddziału Szkolno-Profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Lublin prowadziła zajęcia „Na straży porządku” w klasie 1A i 1B. W zajmujący sposób przedstawiła pracę funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Na zakończenie zajęć uczniowie mogli przymierzyć kamizelki oraz czapki strażników, co wzbudziło dużą ekscytację.