Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy wielu łask Bożych, płynących
z Chrystusowej miłości, ofiarującej się za nas na drzewie Krzyża.

Niech Chrystus Zmartwychwstały, Król pokoju i miłości obdarza wszystkich swymi łaskami, błogosławi i wspiera we wszelkich działaniach.

Niech najbliższe dni będą pełne radości, nadziei i wzajemnej życzliwości.

Dyrekcja Szkoły im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie