Klasy 1-3 naszej szkoły włączyły się w akcję „Murem za polskim mundurem”, która jest wyrazem wsparcia, wdzięczności i podziękowania za pełnioną służba Obrońcom granicy.