18 października uczniowie z klasy 2a odwiedzili Lubelskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Podczas interesującej prezentacji multimedialnej oraz zajęć dydaktycznych z lekarzem weterynarii i zoopsychologiem dzieci poznały wiele ciekawych informacji dotyczących opieki i pielęgnacji nad zwierzętami. Pod koniec wizyty dzieci zwiedziły schronisko i przekazały
w imieniu uczniów naszej Szkoły zebrane podczas Szkolnego Dnia Dobroci dla Zwierząt dary.