Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie,
które odbędzie się 1 września 2021 r.

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św., w kościele pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.
Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy, aby uczniom potrzebującym opieki podczas Mszy św. towarzyszył tylko jeden rodzic/opiekun.

Prosimy o zajmowanie w kościele wyznaczonych miejsc oraz o zachowanie reżimu sanitarnego (zasłonięcie ust i nosa).


W spotkaniach z wychowawcami w salach uczestniczą tylko uczniowie.

Harmonogram (klasy 5-8):

8.30 – Msza św. w kościele pw. Wieczerzy Pańskiej

9.30 – spotkania uczniów z wychowawcami w salach:

5a – sala nr 52 – p. Monika Osypiuk
5b – sala nr 31 – p. Milena Szucka
6a – sala nr 44 – p. Ewelina Kijak
7a – sala nr 14 – p. Barbara Gilewska
7b – sala nr 12 – p. Katarzyna Sarzyńska
8a – sala nr 34 – p. Magdalena Eciak-Rusek
8b – sala nr 24 – p. Ewelina Zuba
8c – sala nr 10 – p. Sylwia Golec-Ścioch


Uczniowie klasy szóstej i klas siódmych podczas spotkania z wychowawcami piszą test poziomujący z języka angielskiego.

Harmonogram (klasy 1-4):

10.00 – Msza św. w kościele pw. Wieczerzy Pańskiej

11.00 – spotkania uczniów z wychowawcami w salach:

1a – sala nr 21 – p. Emilia Reszka
1b – sala nr 10 – p. Martyna Bubicz
2a – sala nr 20 – p. Edyta Samborska-Popiołek
2b – sala nr 52 – p. Anna Baran
3a – sala nr 30 – p. Beata Grodzińska
3b – sala nr 34 – p. Elżbieta Wysocka
4a – sala nr 14 – p. Agnieszka Chamera
4b – sala nr 24 – p. Beata Pikul