9 stycznia 2020 r. o godz. 18.00
odbędzie się zebranie z Rodzicami uczniów klas 1-3.

 

 

Harmonogram:

 

Klasa 1A – sala nr 21 – p. Grażyna Antoniak

Klasa 1B – sala nr 12 – p. Elżbieta Wysocka

Klasa 2A – sala nr 20 – p. Emilia Reszka

Klasa 2B – sala nr 10 – p. Monika Tylka

Klasa 3A – sala nr 24 – p. Edyta Samborska-Popiołek

Klasa 3B – sala nr 14 – p. Anna Baran